جواب دندان شکن ا.ن به مذاکرات هسته ای وین


mahmoud

محمود با نشان دادن انگشت سبابه ی خود به سوی خبرنگاری که از وی در مورد آزمایش کلاهک هسته ای سوال پرسیده بود گفت یعنی شما بعد از 4 سال و نیم هنوز منو نشناختین؟ریاضیتو چند بار افتادی؟

آگاهان گفتند هدف ا.ن از اشاره به نمره ریاضی آن خبرنگار، سرپوش گذاشتن بر روی آمار دقیق دستگیر شدگان وقایع اخیر بوده است

Advertisements

Tags:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: