شعار نویسی به مناسبت 16 آذر


 

 

 

Advertisements

Tags: , , , , , , , , ,

3 Responses to “شعار نویسی به مناسبت 16 آذر”

  1. shadi Says:

    VVVVVVVVVVV

  2. کوردی Says:

    زنده بـــــــــــــاد ایــــــــران

  3. navid Says:

    اونهايي كه مي ترسن حداقل بيان سر كوچشون قدم بزنن. خانه نمانيد تا بفهمند مي فهميد

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: